Kurz Peníze a já naplňuje skutečné potřeby…. jeho cílem je uvést velice praktickým způsobem do života biblickou moudrost.
Nicky Gumbel, Vikář, HTB

Kurz Peníze a já má ohromný úspěch. Věříme, že tento kurz je užitečný pro každého, bez ohledu na to, jaká je jeho finanční situace, i na to jaká je jeho osobní víra.
Simon Glazier, City Church, Aberdeen

Kdybych tak tento kurz navštívil před deseti lety!
Účastník kurzu

Tento kurz by si měl udělat každý, měl by být povinný!
Účastník kurzu

Tento kurz nám opravdu pomohl vypořádat se s mnoha problémy a nesmírně prospěl našemu manželství.
Účastník kurzu

Tento kurz mi zachránil život, díky moc za celou naši rodinu.
Účastník kurzu

Rady, které jsem dostal během kurzu Peníze a já jsou tak praktické a je opravdu jednoduché se jimi řídit. Teď vím, že už jdu správným směrem.
Účastník kurzu

Praktické rady ohledně rozpočtu byly pro mě největším poučením. Chtěl bych moc poděkovat , teď se cítím mnohem lépe připraven.
Účastník kurzu